Items where Subject is "400 Language > 490 Other languages"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | B | D | F | G | J | K | L | M | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 90.

Ababaker, Emad Ahmed (2013) Maendeleo ya lugha ya Kiswahili na Athari zake kwa Jamii ya Kiaarabu: Mtazamo wa Kilughawiya Jamii. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Abdalla, Saleh Ali (2016) Changamoto za kutumia istilahi mbili kwa dhana moja katika kufundisha isimu na fasihi shule za sekondari: Mfano kutoka mkoa wa Kusini Pemba, Tanzania. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Adam, Omar Abdalla (2014) Kuchunguza Dhamira za Kijamii na Kiutamaduni katika Riwaya ya Kiswahili: Mifano Kutoka Kuli na Vuta N’kuvute. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Adi, Mwanaidi Masoud (2016) Uchambuzi wa Viangama Tamati Katika Lahaja ya Kitumbatu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Amour Rashid (2015) Kuchunguza Dhana Zilizobebwa na Wahusika na Zinavyolandana na Majina yao: Uchunguzi katika Riwaya ya Kiu na Kiu ya Haki. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Ali, Jalghm Abuazoum Emhemmd (2017) Kuchunguza Dhamira katika Riwaya ya Kiu ya Mohamed Suleiman Mohamed. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Jalghm Abuazoum Emhemmd (2017) Kuchunguza Dhamira katika Riwaya ya Kiu ya Mohamed Suleiman Mohamed. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Laila Hemed (2015) Changamoto na mbinu za kiisimu katika ufundishaji wa stadi ya mazungumzo kwa wanafunzi wa elimu ya awali. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Ali, Siti Faki (2015) Tofauti za Msamiati Wa lahaja ya Kipemba cha Kaskazini na Kipemba cha Kusini. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Ali , Shaame Ismail (2015) Tofauti za Msamaiti Baina ya Kiswahili cha Chake Chake na Kiswahili cha Micheweni katika Kisiwa cha Pemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Ali,, Mussa Yussuf (2016) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo za Uganga Katika Jamii za Waswahili Wilaya ya Mkoani Kusini Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ambrose, Bibiana Massawe (2014) Kuchunguza Masuala ya Kisiasa Katika Riwaya za Shaaban Robert: Mfano wa Kusadikika na Kufikirika. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Anusa, Anaphy Chiumbo (2016) Maana za Majina ya Watu katika Jamii ya Wayao. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Athumani, Mkumba Rashidi (2015) Athari za Kiisimu za Lugha ya Kiswahili katika Lugha ya Kiyao. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Bakari, Bakari Kombo (2015) Ulinganishi wa kiisimu kati ya lahaja ya Kipemba na Kitumbatu. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Bavuai, Asha Iddi (2017) Muundo wa Kirai Nomino katika lahaja ya Kimakunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Bwanga, Mwanamvua Mfamau (2016) Usawiri wa Mama wa Kambo Ndani ya Ngano za Kiswahili za Zanzibar katika Kipengele cha Malezi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

El-Jetlawiy, Hamza Mansour Khalifa (2013) Kufanana na Kutafautiana kwa Maudhui na Fani kati ya Methali za Kitanzania na za Kilibya: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Fadhili, Fadhili Elifuraha (2014) Kuchunguza Dhima ya Mtindo katika Tamthiliya za Kihistoria: Utafiti Linganishi wa Tamthiliya za Morani na Kinjeketile,. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Faki, Ali Mussa (2015) Kuchunguza Sifa za Kifani za Utendi wa Kiswahili: Mfano Utendi wa Fumo Liyongo. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Fakih, Sharif Juma (2017) Kutathmini mabadiliko ya usawiri wa mwanamke katika riwaya ya Utengano na Kamwe si mbali tena: Utafiti linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Gwanko, Lucy Chakupewa (2017) Kutathimini Mbinu za Ufutuhi Katika Kuelimisha Jamii Kuhusu Janga la Ukimwi, katika tamthiliya ya Embe Dodo ushuhuda wa mifupa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hassan, Hafsa Sadra (2016) Ujidhihirishaji wa Mofu Nafsi na Njeo Katika Kiswahili: Utafiti Linganishi wa Lahaja ya Kipemba na Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kabeja, Fortunata Moses (2013) Dhima ya Ufutuhi Katika Riwaya za Shaabani Robert. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kawia, Mshana Samwel (2015) Kuchunguza Usawiri Chanya wa Mwanamke Katika Vitendawili Vya Jamii ya Wanyiha. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Khalfan, Saida Said (2015) Tofauti za Sentensi za Lahaja ya Kipemba na Kiswahili Sanifu Zinavyokwamisha Mawasiliano Fanisi baina ya wazungumzaji wa Kiswahili. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Lunyana, Nicholaus Mvugamake (2015) Haja ya lugha ya Kiswahili kutumika kufundishia elimu ya Sekondari.Mifano Kutoka Wilaya ya Ilemela-Mwanza. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Makame , Mussa Khamis (2015) Uchambuzi wa Viangama Katika Kiswahili cha Mazungumzo Unguja. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Mapunjo, George Cleopa (2014) Usawiri wa Mwanamke Kama Kiongozi Katika Tamthiliya: Uchunguzi wa Kivuli Kinaishi na Nguzo Mama. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mningo,, Rehema Adam (2015) Tathmini ya mwingilianomatini katika utunzi wa Emmanuel Mbogo: Utafiti Linganishi wa Tamthiliya ya Ngoma ya Ng’wanamalundi na Fumo Liongo. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Mohd, Asha Rashid (2015) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Ngoma ya Msondo wa Pembe. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Msacky, Eva Yeronimo (2015) Kuchunguza Dhamira za Kijamii na Kisiasa katika Riwaya ya Siri za Maisha. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Mtesigwa, Grace Kidyagilla (2013) Kuchunguza Matumizi ya Methali katika Jamii ya Wanyiramba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Muhando, Roxana Eliamini (2015) Kuchunguza Dhamira za Kijamii katika Tamthiliya ya Kiswahili: Mfano wa Tamthiliya ya Hatia ya Penina Mlama. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Mzee, Mwanaika Madi (2015) Kuchambuwa Maudhui ya Hadithi za Watoto Katika Jamii ya Wapemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Nassor, Fakih Mkubwa (2017) Kuchunguza sababu za upungufu wa istilahi za Kiswahili za kufundishia sayansi na teknolojia katika shule za msingi: Mfano wa kisiwani cha Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Nyamsenda, Jane Chacha (2015) Ushujaa wa Shujaa wa Motifu za Safari na Msako Katika Ngano za Waikizu, Wabondei na Wazanzibari. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University Of Tanzania.

Nyanda, Josephine (2015) Athari za Lugha ya Kinyamwezi Katika Kujifunza Lugha ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Omar, Haji Maulid (2013) Nafasi ya hadithi Simulizi katika kufunza Maadili mema shule za sekondari, Visiwani Zanzibar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Omchamba, Deusdedith I. (2015) Tathmini ya nafasi ya Lugha za Kijamii katika Fasihi ya Kiswahili: Mifano kutoka Riwaya ya Bwana Myombekere na Bibi Bugonoka Ntulinalwo na Bunalihwali. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Rashid, Hadija Utukulu (2013) Mafunzo ya Nyimbo za jando na unyago kwa Jamii ya Wahiyao wa Masasi, Tarafa ya Lulindi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Rashid, Halima Saleh (2016) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Ngoma ya Kibati Mkowa wa Kusini Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Senyamanza, Christopher Alexander (2015) Tathmini ya Mabadiliko ya Rara Mintarafu Maendeleo ya Jamii. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Suleiman, Kauthar Abdalla (2015) Kuchunguza Kiwango cha Mabadiliko ya Matumizi ya Msamiati wa Kipemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Suwed, Ahmad Abdalla (2013) Usawiri wa Ujinsia Katika Filamu: Uchunguzi wa Matumzi ya Lugha Katika Filamu za Steven Kanumba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Sylvester,, Angela Ghati (2016) Kuchunguza Dhima ya Methali za Jamii ya Wasimbiti wa Rorya Mkoani Mara. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Taher , Mohammed Amhamed Mohammed Ali (2013) Tofauti ya Viambishi Kanushi Kati ya Kiswahili na Kiarabu. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Wenceslaus, Mashaka (2015) Athari za lugha ya Kijita katika kujifunza Kiswahili. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

khamis, Wahida Ameir (2016) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo za Siti Bint Saad. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

khamis, Wahida Ameir (2016) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo za Siti Bint Saad. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

A

Abdulla, Halima Salim (2016) Viambishi njeo katika vitenzi vya lahaja ya Kipemba : Uchanganuzi wa kimofofonolojia kuonesha muundo ndani na muundo nje. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdulla, Layla Msabah (2016) Athari za Itikadi katika Nyimbo za Harusi za Kizanzibari. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Abdolha Mansour (2013) Kuchunguza Vipengele vya fani katika Mashairi ya Kiswahili: Ulinganishi na ulinganuzi wa Mashairi ya Euphrase Kezilahabi na Haji Gora Haji. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Ali Edris (2014) Kutathmini Nafasi ya Mwanamke katika Mashairi ya Kiswahili: Uchunguzi wa Mashairi ya Shaaban Robert na Mathias Mnyampala. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Hafsa Abdalla (2015) Kutathmini Usawiri wa Muhusika Mwanamke Katika Hadithi Simulizi za Wapemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Ali, Moh’d Haji (2016) Maana za Majina ya Watu wa Pemba Katika Lugha ya Kiswahili: Uchunguzi Kifani. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ame, Pandu Machano (2017) Athari za Kiisimu za Lahaja ya Kitumbatu katika Kiswahili Sanifu Kinachotumika katika Shule za Tumbatu Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Angela , Ghati Sylvester (2016) Kuchunguza Dhima ya Methali za Jamii ya Wasimbiti wa Rorya Mkoani Mara. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

B

Bavuai, Asha Iddi (2017) Muundo wa Kirai Nomino katika lahaja ya Kimakunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

D

Damka, Amos Ben (2015) Kuchunguza dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu wa Iramba, Singida, Tanzania. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

F

Fakih, Sharif Juma (2017) Kutathmini mabadiliko ya usawiri wa mwanamke katika riwaya ya Utengano na Kamwe si mbali tena: Utafiti linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Felician, Timanywa (2017) Kuchunguza Ujinsia na Matumizi ya Lugha katika Methali za Wakurya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

G

Gwanko, Lucy Chakupewa (2017) Kutathimini Mbinu za Ufutuhi Katika Kuelimisha Jamii Kuhusu Janga la Ukimwi,Katika Tamthiliya ya Embe Dodo Ushuhuda wa Mifupa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

J

Johanes, Japhet (2017) The Influence of Code-Switching and Code-Mixing on Learning English Language in Secondary Schools: The Case of Rombo District. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Juma, Nassor Hamad (2016) Kuchunguza fani na dhamira katika semi zilizoandikwa katika vyombo vya safari vya Baharini Kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

K

Khalifa, Ambarak Ibrahim Salehe (2013) Usawiri wa masuala ya Kijinsia katika Lugha ya mashairi: Mifano kutoka Mashairi ya Bongo Fleva. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kimambo, Sidora Joseph (2015) Kuchunguza Matumizi ya Lugha katika Riwaya ya Kiswahili: Uchunguzi Kifani wa Vipuli vya Figo na Siri za Maisha. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Kisanji, Joachim Aloyce Ndamba (2013) Kufuwawa kwa Miiko na Kupotoka kwa Maadili Uchunguzi Kifani wa Jamii ya Wabungu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kombo, Omari Mtunguja (2014) Kuchunguza Tamathali za Usemi katika Mashairi ya Magazetini: Uchunguzi kifani wa Mashairi ya UKIMWI katika Magazeti ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kutamika, Silau Gervas (2013) Kutathmini nyimbo katika kukuza na kuimarisha malezi,mfano wa kabila la Wakaguru. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

kaguo, Joyce (2015) Mchango wa Mashairi ya Bi Madina Ali El-Buhriy Katika Arudhi ya Kiswahili Tanga. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

L

Liwachi,, Vincent Stanley (2015) Nafasi ya Nyimbo za Injili katika Fasihi ya Kiswahili: Mifano Kutoka katika Nyimbo za Rose Muhando. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

M

Magesa , January Peter Nyawema , (2017) Ulinganishi Changanuzi wa Mofu Njeo za Kikara na Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Makame , Ahmed Ali (2013) Kuchunguza jinsi methali za Kiswahili zinavyosawiri suala la Mapenzi na Ndoa Visiwani Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Massoud, Salem Mahmoud Abdulhadi (2013) Maudhui na Fani Katika Tamthilia za Kiswahili: Utafiti Linganishi wa Tamthilia za Mashetani na Kivuli Kinaishi. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Mhangilwa, Salome Clemence (2015) Itikadi katika Tamthiliya za Emmanuel Mbogo: Utafiti Linganishi wa Ngoma ya Ng’wanamalundi na Fumo Liongo. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Mohamed, Fatma Ali (2016) Kutathmini Mila na Desturi za Mwanamke wa Visiwani katika Tenzi za Howani na Mwana Kukuwa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

S

Saleh, Khatib Khamis (2015) Ufasihi Simulizi katika Riwaya za Shaaban Robert: Mifano kutoka Adili na Nduguze na Wasifu wa Siti Binti Saad. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Saleh, Saleh Abdelsalam Mohammed (2013) Athari za Kiisimu za Lahaja ya Kimakunduchi katika Kiswahili Sanifu Kinachotumika Shuleni Makunduchi Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Salem, Badredden Mohamed (2013) Usawiri wa Jinsia Katika Lugha ya Mashairi: Mifano kutoka Mashairi ya Shaaban Robert. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Salim, Amina Said (2015) Kuchunguza dhima za semi zilizoandikwa kwenye mikoba Kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Salim, Muhammed Ali (2015) Kuchunguza Ufasihi Simulizi unaojitokeza Ndani ya Hadithi za Kusadikika na Adili na Nduguze. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Sharabil, Asha Bakari (2017) Tofauti za Kimofonolojia baina ya Kipemba cha Kaskazini na cha Kusini. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Shemweta, Gladys (2015) Itikadi katika Tamthiliya za Emmanuel Mbogo: Utafiti Linganishi wa Ngoma ya Ng’wanamalundi na Fumo Liongo. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Silavwe, Martha Isaack (2016) Mtindo katika Riwaya ya Marimba ya Majaliwa ya Edwin Semzaba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

T

Tendwa, John Augustino (2017) Kuchunguza Mchomozo Katika Fasihi ya Kiswahili: Utafiti Linganishi wa Ushairi Katika Diwani ya Ustadhi Andanenga. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

W

Waziri, Mwaka Mwinyi (2016) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Singo Katika Kijiji cha Uzini Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Y

Yoradi, Sikombe Yizukanji (2013) Lugha ya Kiswahili katika Kufundishia na Kujifunzia Elimu Shule za Sekondari. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Yunus, Mohamed Khalfan (2013) Masuala ya Kisiasa Katika Ushairi wa Kandoro: Mifano Kutoka Katika Mashairi Yake. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Z

Zubeir, Zuwena Suleiman (2015) Etimolojia ya Majina ya Mahali ya Kaskazini Pemba Kuwa Utambulisho wa Utamaduni wa Wapemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

This list was generated on Wed Aug 22 11:09:04 2018 EAT.