Items where Subject is "490 Other languages"

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 190.

Ababaker, Emad Ahmed (2013) Maendeleo ya lugha ya Kiswahili na Athari zake kwa Jamii ya Kiaarabu: Mtazamo wa Kilughawiya Jamii. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Abdalla, Saleh Ali (2016) Changamoto za Kutumia Istilahi Mbili kwa Dhana Moja Katika Kufundisha Isimu na Fasihi Shule za Sekondari: Mfano Kutoka Mkoa wa Kusini Pemba, Tanzania. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Adam, Omar Abdalla (2014) Kuchunguza Dhamira za Kijamii na Kiutamaduni katika Riwaya ya Kiswahili: Mifano Kutoka Kuli na Vuta N’kuvute. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Adi, Mwanaidi Masoud (2016) Uchambuzi wa Viangama Tamati Katika Lahaja ya Kitumbatu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Amour Rashid (2015) Kuchunguza Dhana Zilizobebwa na Wahusika na Zinavyolandana na Majina yao: Uchunguzi katika Riwaya ya Kiu na Kiu ya Haki. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Ali, Jalghm Abuazoum Emhemmd (2017) Kuchunguza Dhamira katika Riwaya ya Kiu ya Mohamed Suleiman Mohamed. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Laila Hemed (2015) Changamoto na mbinu za kiisimu katika ufundishaji wa stadi ya mazungumzo kwa wanafunzi wa elimu ya awali. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Ali, Siti Faki (2015) Tofauti za Msamiati Wa lahaja ya Kipemba cha Kaskazini na Kipemba cha Kusini. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Ambrose, Bibiana Massawe (2014) Kuchunguza Masuala ya Kisiasa Katika Riwaya za Shaaban Robert: Mfano wa Kusadikika na Kufikirika. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Anusa, Anaphy Chiumbo (2016) Maana za Majina ya Watu katika Jamii ya Wayao. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Athumani, Mkumba Rashidi (2015) Athari za Kiisimu za Lugha ya Kiswahili katika Lugha ya Kiyao. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Bakari, Bakari Kombo (2015) Ulinganishi wa kiisimu kati ya lahaja ya Kipemba na Kitumbatu. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Bavuai, Asha Iddi (2017) Muundo wa Kirai Nomino katika lahaja ya Kimakunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Bwanga, Mwanamvua Mfamau (2016) Usawiri wa Mama wa Kambo Ndani ya Ngano za Kiswahili za Zanzibar katika Kipengele cha Malezi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

El-Jetlawiy, Hamza Mansour Khalifa (2013) Kufanana na Kutafautiana kwa Maudhui na Fani kati ya Methali za Kitanzania na za Kilibya: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Fadhili, Fadhili Elifuraha (2014) Kuchunguza Dhima ya Mtindo katika Tamthiliya za Kihistoria: Utafiti Linganishi wa Tamthiliya za Morani na Kinjeketile,. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Faki, Ali Mussa (2015) Kuchunguza Sifa za Kifani za Utendi wa Kiswahili: Mfano Utendi wa Fumo Liyongo. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Fakih, Sharif Juma (2017) Kutathmini mabadiliko ya usawiri wa mwanamke katika riwaya ya Utengano na Kamwe si mbali tena: Utafiti linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Gwanko, Lucy Chakupewa (2017) Kutathimini Mbinu za Ufutuhi Katika Kuelimisha Jamii Kuhusu Janga la Ukimwi, katika tamthiliya ya Embe Dodo ushuhuda wa mifupa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hassan, Hafsa Sadra (2016) Ujidhihirishaji wa Mofu Nafsi na Njeo Katika Kiswahili: Utafiti Linganishi wa Lahaja ya Kipemba na Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kabeja, Fortunata Moses (2013) Dhima ya Ufutuhi Katika Riwaya za Shaabani Robert. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kawia, Mshana Samwel (2015) Kuchunguza Usawiri Chanya wa Mwanamke Katika Vitendawili Vya Jamii ya Wanyiha. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Khalfan, Saida Said (2015) Tofauti za Sentensi za Lahaja ya Kipemba na Kiswahili Sanifu Zinavyokwamisha Mawasiliano Fanisi baina ya wazungumzaji wa Kiswahili. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Lunyana, Nicholaus Mvugamake (2015) Haja ya lugha ya Kiswahili kutumika kufundishia elimu ya Sekondari.Mifano Kutoka Wilaya ya Ilemela-Mwanza. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Makame , Mussa Khamis (2015) Uchambuzi wa Viangama Katika Kiswahili cha Mazungumzo Unguja. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Mapunjo, George Cleopa (2014) Usawiri wa Mwanamke Kama Kiongozi Katika Tamthiliya: Uchunguzi wa Kivuli Kinaishi na Nguzo Mama. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mningo,, Rehema Adam (2015) Tathmini ya mwingilianomatini katika utunzi wa Emmanuel Mbogo: Utafiti Linganishi wa Tamthiliya ya Ngoma ya Ng’wanamalundi na Fumo Liongo. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Mohd, Asha Rashid (2015) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Ngoma ya Msondo wa Pembe. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Msacky, Eva Yeronimo (2015) Kuchunguza Dhamira za Kijamii na Kisiasa katika Riwaya ya Siri za Maisha. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Mtesigwa, Grace Kidyagilla (2013) Kuchunguza Matumizi ya Methali katika Jamii ya Wanyiramba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Muhando, Roxana Eliamini (2015) Kuchunguza Dhamira za Kijamii katika Tamthiliya ya Kiswahili: Mfano wa Tamthiliya ya Hatia ya Penina Mlama. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Mzee, Mwanaika Madi (2015) Kuchambuwa Maudhui ya Hadithi za Watoto Katika Jamii ya Wapemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Nassor, Fakih Mkubwa (2017) Kuchunguza sababu za upungufu wa istilahi za Kiswahili za kufundishia sayansi na teknolojia katika shule za msingi: Mfano wa kisiwani cha Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Nyamsenda, Jane Chacha (2015) Ushujaa wa Shujaa wa Motifu za Safari na Msako Katika Ngano za Waikizu, Wabondei na Wazanzibari. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University Of Tanzania.

Nyanda, Josephine (2015) Athari za Lugha ya Kinyamwezi Katika Kujifunza Lugha ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Omar, Haji Maulid (2013) Nafasi ya hadithi Simulizi katika kufunza Maadili mema shule za sekondari, Visiwani Zanzibar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Omchamba, Deusdedith I. (2015) Tathmini ya nafasi ya Lugha za Kijamii katika Fasihi ya Kiswahili: Mifano kutoka Riwaya ya Bwana Myombekere na Bibi Bugonoka Ntulinalwo na Bunalihwali. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Rashid, Hadija Utukulu (2013) Mafunzo ya Nyimbo za jando na unyago kwa Jamii ya Wahiyao wa Masasi, Tarafa ya Lulindi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Rashid, Halima Saleh (2016) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Ngoma ya Kibati Mkowa wa Kusini Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Senyamanza, Christopher Alexander (2015) Tathmini ya Mabadiliko ya Rara Mintarafu Maendeleo ya Jamii. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Suleiman, Kauthar Abdalla (2015) Kuchunguza Kiwango cha Mabadiliko ya Matumizi ya Msamiati wa Kipemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Suwed, Ahmad Abdalla (2013) Usawiri wa Ujinsia Katika Filamu: Uchunguzi wa Matumzi ya Lugha Katika Filamu za Steven Kanumba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Taher , Mohammed Amhamed Mohammed Ali (2013) Tofauti ya Viambishi Kanushi Kati ya Kiswahili na Kiarabu. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Wenceslaus, Mashaka (2015) Athari za lugha ya Kijita katika kujifunza Kiswahili. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

khamis, Wahida Ameir (2016) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo za Siti Bint Saad. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

khamis, Wahida Ameir (2016) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo za Siti Bint Saad. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

A

Abdalla, Abdalla Juma (2018) Tofauti ya Rejista ya Makuli Wa Bandarini na Lugha Sanifu Ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdalla, Asha Rashid (2018) Kuchunguza Dhamira na Fani katika Nyimbo za Taarab Asilia: Mifano ya Nyimbo za Shakila Saidi Khamisi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdalla, Mila Salum (2018) Chimbuko la Lugha Tandawazi kutumika katika Kiswahili Sanifu na Athari zake kwa Jamii. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdallah, Salum (2018) Kutathmini Ufasihi Simulizi katika Uandishi wa Ebrahim Hussein: Mfano wa Mashetani, Jogoo Kijijini na Ngao ya Jadi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdallah, Shomari Said (2018) Uwiano na Utofauti wa Kiisimu Kati ya Kiswahili cha Paje na Makunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdulla, Halima Salim (2016) Viambishi njeo katika vitenzi vya lahaja ya Kipemba : Uchanganuzi wa kimofofonolojia kuonesha muundo ndani na muundo nje. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdulla, Layla Msabah (2016) Athari za Itikadi katika Nyimbo za Harusi za Kizanzibari. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdulrahaman, Mohamed Salim Khaiar (2020) Kuchunguza Dhamira za Kijamii katika Mashairi ya Tigiti Sengo: Mfano Kutoka katika Diwani ya Midulu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abel, Asimwe (2019) Kuchunguza Athari za Kifonolojia za Lugha ya Kihaya Katika Kujifunza Lugha ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abourweeshah, Abdulhadi Mohamed Abdulhadi (2017) Kuchunguza Matumizi ya Mbinu za Kisanaa na Dhamira katika Tamthiliya ya Morani. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Adi, Aziza Masoud (2018) Upimaji wa Uelewa wa Matumizi ya Mofu Nafsi na Njeo za Kiswahili kwa Wanafunzi wa Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Alhabib, Emhemad Abdallah (2022) Kuchunguza Fani na Dhamira katika Ushairi wa Kiswahili: Mifano kutoka Diwani za Dhifa na Wasakatonge. Doctoral thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Abdolha Mansour (2013) Kuchunguza Vipengele vya fani katika Mashairi ya Kiswahili: Ulinganishi na ulinganuzi wa Mashairi ya Euphrase Kezilahabi na Haji Gora Haji. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Abdulla Haji (2017) Tathmini ya matumizi ya Semi katika Mabango ya Biashara: Mifano kutoka Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Ali Edris (2014) Kutathmini Nafasi ya Mwanamke katika Mashairi ya Kiswahili: Uchunguzi wa Mashairi ya Shaaban Robert na Mathias Mnyampala. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Amour Rashid (2020) Kutathmini Mtindo na Dhamira katika Riwaya za Eupharase Kezilahabi na Mohamed Suleiman: Utafiti Linganishi. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Asha Ramadhan (2018) Matumizi ya Lugha ya Ishara Katika Nyimbo za Taarabu: Uchunguzi wa Nyimbo za Mohamed Ahmed Moh’d. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Daud Moh’d (2017) Kuchunguza Maudhui ya Nyimbo za Kampeni za Uchaguzi Mkuu Zanzibar 2000-2010. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Hafsa Abdalla (2015) Kutathmini Usawiri wa Muhusika Mwanamke Katika Hadithi Simulizi za Wapemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Ali, Maryam Rashid (2018) Athari za Utandawazi katika Lahaja ya Kipemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Moh’d Haji (2016) Maana za Majina ya Watu wa Pemba Katika Lugha ya Kiswahili: Uchunguzi Kifani. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Mussa Yussuf (2016) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo za Uganga Katika Jamii za Waswahili Wilaya ya Mkoani Kusini Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Mwalimu Bakari (2019) Ulinganifu wa Midhihiriko na Matumizi ya Kiambishi “ka” na “ku” katika lahaja ya Kipemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Sada Yusuf (2017) Etimolojia ya Majina ya Mahali ya Kaskazini Unguja na Jinsi Yanavyoakisi Utamaduni wa Watu wa Kaskazini Unguja. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Safinia Khamis (2017) Matumizi ya Lugha na Dhamira katika Tamthilia Teule za Mwandishi Emmanuel Mbogo. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Shaame Ismail (2015) Tofauti za Msamaiti Baina ya Kiswahili cha Chake Chake na Kiswahili cha Micheweni katika Kisiwa cha Pemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Ally, Nasra Habibu (2020) Athari za Mofu Ambishi na Nyambulishi katika Uundaji wa Vitenzi vya Kisambaa. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Amanyisye, Kibungu Timothy (2017) Kuchunguza Dhima ya Nyimbo kwa Wafiwa Katika Jamii ya Wanyakyusa Wilaya ya Rungwe, Mkoa wa Mbeya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ambrose, Vedastus L. G. (2018) Mtazamo wa Jamii Juu ya Sera ya Elimu na Mafunzo 2014 Kuhusu Kutumia Kiswahili Kufundishia na Kujifunzia Elimu ya Juu katika Vyuo vya Kati. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ame, Pandu Machano (2017) Athari za Kiisimu za Lahaja ya Kitumbatu katika Kiswahili Sanifu Kinachotumika katika Shule za Tumbatu Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ameir, Salma Abdalla (2018) Uchambuzi linganishi wa Kimakunduchi, Kitumbatu na Kiunguja Mjinikama Lahaja za Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Amrani, Safia Burhan (2018) Ulinganifu wa Kiisimu kati ya Kitumbatu cha utumbatuni na Kibumbwini Mkoa wa Kaskazini Unguja. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Angela , Ghati Sylvester (2016) Kuchunguza Dhima ya Methali za Jamii ya Wasimbiti wa Rorya Mkoani Mara. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

B

Bakari, Mtoro Mchukivu (2022) Changamoto za Utohoaji wa Maneno ya Kiingereza Katika Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Bavuai, Asha Iddi (2017) Muundo wa Kirai Nomino katika lahaja ya Kimakunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Bizimana, Jean (2022) Athari za Kimofofonolojia za Lugha ya Kirundi Katika Ujifunzaji wa Kiswahili kama Lugha ya Pili kwa Wanafunzi wa Jamiilugha ya Kirundi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Bundalla, Rukia Ramadhan (2017) Athari ya Kimakunduchi Katika Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Butoyi, Dieudonné (2022) Tathmini ya Makosa ya Kisarufi ya Wanafunzi wa Kingwana Wanaojifunza Kiswahili Sanifu: Uchunguzi Kifani wa Vyuo Vikuu vya Burundi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

C

Chum, Zubeida Moh’d (2019) Athari ya Kiswahili Sanifu Katika Msamiati wa Lahaja Ya Kimakunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

D

Damka, Amos Ben (2015) Kuchunguza dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu wa Iramba, Singida, Tanzania. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

E

Enocy, Edward L. (2022) Kutathimini Uhusiano wa Kifonetiki Baina ya Kisukuma cha Ng’weli na Kisukuma cha Ntuzu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

F

Faki, Miza Hassan (2018) Matumizi ya Lugha Tandawazi katika Mitandao ya Kijamii, Changamoto katika Lugha ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Fakih, Ali Hemed (2018) Changamoto za Kutafsiri Riwaya: Mifano Kutoka Tafsiri ya Kiswahili ya Riwaya ya Robinson Crusoe. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Fakih, Sharif Juma (2017) Kutathmini Mabadiliko ya Usawiri wa Mwanamke Katika Riwaya ya Utengano na Kamwe si Mbali tena: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Felician, Frederick (2019) Makosa ya Kifonolojia Yanayofanywa na Wazungumzaji wa Kihaya Wanaojifunza Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Felician, Timanywa (2017) Kuchunguza Ujinsia na Matumizi ya Lugha katika Methali za Wakurya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Fides, Cyprian (2017) Kutathmini Matumizi ya Lugha na Dhamira Katika Tamthiliya za Kinjeketile na Nyerere na Safari ya Kanaani: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

G

Gekondo, Janeth Maheri (2019) Athari za Kikurya Katika Ujifunzaji wa Kiswahili Sanifu Miongoni mwa Wakurya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ghaithuu, Salim Suleiman (2017) Tofauti za Msamiati katika Muktadha Mbali Mbali wa Lahaja ya Kipemba na Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Gwanko, Lucy Chakupewa (2017) Kutathimini Mbinu za Ufutuhi Katika Kuelimisha Jamii Kuhusu Janga la Ukimwi,Katika Tamthiliya ya Embe Dodo Ushuhuda wa Mifupa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

H

Haji, Maimuna (2022) Kuchunguza Matumizi ya Semi zilizoandikwa katika Kuta za Nyumba za Vijiji: Mfano Kutoka Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Haji, Ali Vuai (2018) Kutathimini Mbinu za Usawiri wa Wahusika katika Riwaya ya Dunia Uwanja wa Fujo na Asali Chungu: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Haji, Amina Makame (2019) Maana za kimuktadha zilizojitokeza katika semi zilizoandikwa katika majina ya kanga. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Haji, Mwajuma Nyange (2018) Muundo Wa Kirai Kitenzi Katika Lahaja Ya Kitumbatu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Haji, Zainab Ramadhan (2017) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo Bembelezi za Watoto Katika Lahaja ya Kimakunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hamad, Hamad Bakari (2022) Kuchunguza Dhamira na Matumizi ya Lugha katika Nyimbo za Ngoma ya Msewewa Kambini Kichokochwe Mkoa wa Kaskazini Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hamad, Tarehe khamis (2018) Tofauti za Msamiati baina ya Kiswahili cha Micheweni na Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hamad,, Othman Suleiman (2017) Kuchunguza Mabadiliko ya Kasida Visiwani Zanzibar Baada ya Mapinduzi na Wakati wa Soko Huria. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hamza, Bimkubwa Abdulla (2019) Mchango wa Mazingira ya Kimaumbile katika Kuibua Majina ya Mahali Kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hassan, Halima Ali (2017) Kuchunguza Fasihi ya Majina ya Mitaa Mjini Unguja. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hatibu, Sadi (2017) Kuchunguza Dhima za Methali Zinavyoendeleza Elimu ya Jadi. Mfano Kutoka Jamii ya Wapare wa Shighatini Mwanga. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

I

Isaac, Sinna Mgambi (2017) kutathmini nafasi ya mwanamke na matumizi ya lugha katika tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

J

Jeremiah,, Lucas (2019) Uchanganuzi wa Kishazi Tegemezi cha Kisukuma: Mtazamo wa X-Baa”,. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Johanes, Japhet (2017) The Influence of Code-Switching and Code-Mixing on Learning English Language in Secondary Schools: The Case of Rombo District. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Joseph, Paul (2019) Verification of Swahili-English Novel Translation Problems: A Case of Ben Mtobwa’s Dar es Salaam By Night. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Juma, Bimize Hamad (2022) Kuchunguza Dhima za Utani wa Jadi Kati ya Watu wa Kiuyu Minungwini na Kojani Wilaya ya Wete, Mkoa wa Kaskazini Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Juma, Mohammed Soud (2017) Kuchunguza Matumizi ya Lugha Katika Riwaya ya Kichwamaji na Vuta N’kuvute : Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Juma, Nassor Hamad (2016) Kuchunguza fani na dhamira katika semi zilizoandikwa katika vyombo vya safari vya Baharini Kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

K

Kalekwa, Leticia Bussungu (2018) Uchambuzi wa Kiisimujamii Katika Majina ya Koo za Kisukuma: Mfano Wilaya ya Misungwi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kanichi, Mary Nathaniel (2018) Uchanganuzi wa Kirai cha Kibantu – Mtazamo wa X-baa Mfano: Kutoka Kirai Nomino na Kirai Kitenzi cha Kinyakyusa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kassim,, Shaaban Juma (2017) Athari ya Kubadili Msimbo katika Mawasiliano. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Khalifa, Ambarak Ibrahim Salehe (2013) Usawiri wa masuala ya Kijinsia katika Lugha ya mashairi: Mifano kutoka Mashairi ya Bongo Fleva. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Khamis, Saumu Juma (2017) Uchunguzi wa Ukahaba katika Riwaya ya Kiswahili: Mifano katika Vuta N’kuvute na Tata za Asumini. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kibona, Denis (2022) Muundo wa Kirai Kitenzi katika Lugha ya Kindali. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kibopile, Kissa (2018) Uchunguzi wa Rejesta ya Mazungumzo ya Askari Polisi Katika Lugha ya Kiswahili Jijini Mbeya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kimambo, Sidora Joseph (2015) Kuchunguza Matumizi ya Lugha katika Riwaya ya Kiswahili: Uchunguzi Kifani wa Vipuli vya Figo na Siri za Maisha. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Kimaro, Florian August (2016) Kuchunguza Taswira ya Mwanamke na Mbinu za Kifani katika Mashairi: Mfano wa Diwani ya Midulu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kisanji, Joachim Aloyce Ndamba (2013) Kufuwawa kwa Miiko na Kupotoka kwa Maadili Uchunguzi Kifani wa Jamii ya Wabungu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kombo, Omari Mtunguja (2014) Kuchunguza Tamathali za Usemi katika Mashairi ya Magazetini: Uchunguzi kifani wa Mashairi ya UKIMWI katika Magazeti ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kutamika, Silau Gervas (2013) Kutathmini nyimbo katika kukuza na kuimarisha malezi,mfano wa kabila la Wakaguru. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kyabalishanga, Farida Hassan (2018) Kuchunguza Sanaa na Dhima za Methali za Wahaya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

kaguo, Joyce (2015) Mchango wa Mashairi ya Bi Madina Ali El-Buhriy Katika Arudhi ya Kiswahili Tanga. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

L

Lenjima, Jemima (2019) Kuchunguza Maana ya Majina Asilia ya Watu Katika Jamii ya Wajita Mkoani Mara Nchini Tanzania. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Liwachi,, Vincent Stanley (2015) Nafasi ya Nyimbo za Injili katika Fasihi ya Kiswahili: Mifano Kutoka katika Nyimbo za Rose Muhando. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Luziga, Ndijenyene Braisony (2017) Tathmini ya Mitaala ya Kiswahili kwa Shule za Sekondari Nchini Tanzania Imuandaavyo Mwanafunzi Kumudu Somo la Isimu Chuo Kikuu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

M

Magesa, January Peter Nyawema , (2017) Ulinganishi Changanuzi wa Mofu Njeo za Kikara na Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mahimbo, Clotilda William (2019) Athari za lugha nyingine kwenye mizizi ya maneno ya lugha ya Kisambaa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Makame , Ahmed Ali (2013) Kuchunguza Jinsi Methali za Kiswahili Zinavyosawiri Suala la Mapenzi na Ndoa Visiwani Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Malima, Christina Clement (2018) Kuchunguza Matumizi ya Misimu ya Mugha kwenye Mitandao ya Kijamii kwa Wazungumzaji wa Kiswahili Vyuoni Morogoro. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mangi, Joyce Elia (2019) Athari za Lugha ya Kinyaturu katika Ujifunzaji wa Kiswahili kama Lugha ya Pili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Masanja, Njana Tegisi (2019) Uchunguzi wa Kisemantiki wa Majina ya Asili Katika Koo za Ginantuzu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Masasa, Joseph Ismail (2017) Kuchunguza Athari ya Lugha ya Kijita katika Kujifunza Lugha ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mashauri, Stephen David (2017) Assessment of Cultural Practices in Students Drop out in Tanzania Secondary School: Case of Kisarawe District. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Masoud, Hemed Said (2018) Kutathmini Usawiri wa Mwanamke Katika Riwaya ya Mfadhili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Masoud, Rashid Sinani (2018) Tathmini ya Maanana Vigezo Vilivyotumika Kutoa Majina ya Utani kwa Jamii ya Wapemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Massoud, Sauda Rashid (2022) Kuchunguza Taswira katika Nyimbo za Taarab za Kimahaba za Khadija Kopa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Massoud, Safia Said (2018) Kutathmini Matumizi ya Mtindo na Dhamira katika Tamthiliya za Mashetani na Mashetani Wamerudi: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Massoud, Salem Mahmoud Abdulhadi (2013) Maudhui na Fani Katika Tamthilia za Kiswahili: Utafiti Linganishi wa Tamthilia za Mashetani na Kivuli Kinaishi. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Massuod, Ismahan Abulkasim Essa (2018) Kuchunguza Nafasi ya Mwanamke katika Tamthiliya ya Alikiona. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mayo, Fernandes Francis (2020) Matumizi ya maneno ya Biblia katika riwaya ya Rosa Mistika na Gamba la Nyoka”za Euphrase Kezilahabi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mbarouk,, Issa Khamis (2017) Kuchunguza Tamathali za Semi katika Kuibua Dhamira katika Riwaya ya Mbali na Nyumbani. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mhangilwa, Salome Clemence (2015) Itikadi katika Tamthiliya za Emmanuel Mbogo: Utafiti Linganishi wa Ngoma ya Ng’wanamalundi na Fumo Liongo. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Mlambia, Anna Michael (2017) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Asili za Watoto za Wahehe. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Moh'd, Miza Omar (2017) Ulinganishi wa Tabia za Wahusika Wakuu na Dhamira Katika Riwaya za Kusadikika na Utengano. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mohamed, Zuhura Saidi (2022) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Jamii ya Kiuyu Maambani. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mohamed, Fatma Ali (2016) Kutathmini Mila na Desturi za Mwanamke wa Visiwani katika Tenzi za Howani na Mwana Kukuwa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mohamed, Sharifa Rashid (2018) Asili ya Majina ya Mahali na Dhima zake katika Jamii Kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mohammed, Aisha Ameir (2018) Mfumo Angami wa Kipemba na Athari zake katika Kuzuia Mawasiliano Fanisi kwa Wageni wa Lahaja hio. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mohammed, Khamis Issa (2018) Usawiri wa Mwanamme katika Riwaya ya Kiswahili: Joka La Mdimu na Watoto wa Mama Ntilie. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mohammed, Mwaka Mzee (2018) Majina ya wanyama, ndege na wadudu jinsi yanavyoakisiwa na majina ya mitaa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Moh’d, Bishara Nassor (2018) Kuchunguza Viambishi Njeo na Hali katika Lahaja ya Kitumbatu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Msangi, Emmanuel Oscar (2018) Kuchunguza Ubiblia Katika Tamthiliya za Emmanuel Mbogo. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mushumbwa, Alcheraus Rwegasila (2022) Makosa ya Kisarufi katika Vyombo vya Habari vya Tanzania: Uchunguzi wa TBC1, ITV na STAR TV. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mwakila, Neema Uswege (2017) Kuchunguza Taswira ya Mwanamke katika Ngano za Jamii ya Wanyamwezi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

N

Nassor, Fatma Hamad (2018) Kuchungunguza Majina ya Watu Mashuhuri Yanavyochangia Kuibua Majina ya Mitaa kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Nassor,, Riziki Omar (2016) Mchango wa Nyimbo za Michezo ya Watoto Katika Kukuza Maadili ya Jamii ya Wapemba,. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

O

Othman, Zaina Omar (2018) Kuchunguza Fani na Dhamira ya Malezi ya Watoto katika Riwaya ya Kiswahili: Mfano Watoto wa Mama N’tilie. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

R

Rajab, Wema Twaha (2017) Tathmini ya Mabadiliko ya Maana ya Msamiatiwa Kiswahili Katika Muktadha wa Kisiasa: Mifano Kutoka Katika Hotuba za Kampeni Uchaguzi 2015. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Rashid, Moza Omar (2017) Michakato na Mbinu Zilizotumika Katika Uundaji wa Majina ya Mitaa Katika Wilaya ya Mjini Unguja. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

S

Said, Rahma Mohammed (2019) Kuchunguza Uhalisiajabu katika Riwaya ya Mzimu wa Watu wa Kale. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Saleh, Khatib Khamis (2015) Ufasihi Simulizi katika Riwaya za Shaaban Robert: Mifano kutoka Adili na Nduguze na Wasifu wa Siti Binti Saad. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Saleh, Mwajuma Ali (2018) Changamoto za Kutafsiri Sentensi za Kiswahili Sanifu Zenye Utata kwenda Kiingereza. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Saleh, Saleh Abdelsalam Mohammed (2013) Athari za Kiisimu za Lahaja ya Kimakunduchi katika Kiswahili Sanifu Kinachotumika Shuleni Makunduchi Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Salem, Badredden Mohamed (2013) Usawiri wa Jinsia Katika Lugha ya Mashairi: Mifano kutoka Mashairi ya Shaaban Robert. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Salim, Amina Said (2015) Kuchunguza dhima za semi zilizoandikwa kwenye mikoba Kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Salim, Asha Khamis (2018) Mfumo Angami wa Kipemba na Athari zake katika Kuzuia Mawasiliano Fanisi kwa Wageni wa Lahaja hio. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Salim, Muhammed Ali (2015) Kuchunguza Ufasihi Simulizi unaojitokeza Ndani ya Hadithi za Kusadikika na Adili na Nduguze. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Salum,, Hafsa Makame (2018) Ulinganishi na Tofauti za Kifonolojia Kati ya Lahaja ya Kimakunduchi na Kitumbatu. Masters thesis, The open University of Tanzania.

Saro, Stanley Julius (2017) Kuchunguza Usawiri wa Mwanamke katika Riwaya: Mfano wa Riwaya ya Utengano. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Sekemi, Paulina (2023) kuchunguza ukiushi wa tafsiri katika mabango kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili katika mkoa wa Arusha. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Sharabil, Asha Bakari (2017) Tofauti za Kimofonolojia baina ya Kipemba cha Kaskazini na cha Kusini. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Shemweta, Gladys (2015) Itikadi katika Tamthiliya za Emmanuel Mbogo: Utafiti Linganishi wa Ngoma ya Ng’wanamalundi na Fumo Liongo. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

Silavwe, Martha Isaack (2016) Mtindo katika Riwaya ya Marimba ya Majaliwa ya Edwin Semzaba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Skuni, Mwanaisha Mussa (2018) Kuchunguza jinsi Nahau za Kiswahili Sanifu Zinavyokwamisha Mawasiliano Fanisi kwa Wageni wa Lugha. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Sylvester, Angela Ghati (2016) Kuchunguza Dhima ya Methali za Jamii ya Wasimbiti wa Rorya Mkoani Mara. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

T

Tagalile, Alex (2022) Tathmini Linganifu ya Umilisi wa Kiisimu wa Kiswahili kama Lugha ya Pili kwa Wanafunzi wa Shule za Sekondari: Uchunguzi kifani kutoka Mufindi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Taher, Mohammed Amhammed Mohammed Ali (2021) Malezi Ya Watoto Enzi Za Wazanzibari Wa Kale. Sebha University Journal of Human Sciences, VOL.20 (NO. 2).

Tendwa, John Augustino (2017) Kuchunguza Mchomozo Katika Fasihi ya Kiswahili: Utafiti Linganishi wa Ushairi Katika Diwani ya Ustadhi Andanenga. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

The Institute of Continuing Education, The Open University of Tanzania (2018) Kiswahili (OFP 208). [Teaching Resource]

W

Waziri, Mwaka Mwinyi (2016) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Singo Katika Kijiji cha Uzini Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Y

Yoradi, Sikombe Yizukanji (2013) Lugha ya Kiswahili katika Kufundishia na Kujifunzia Elimu Shule za Sekondari. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Yunus, Mohamed Khalfan (2013) Masuala ya Kisiasa Katika Ushairi wa Kandoro: Mifano Kutoka Katika Mashairi Yake. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Z

Zahor,, Fatmah Twalib (2017) Kuchunguza Dhamira ya Mapenzi na Fani Katika Kitabu cha Mapenzi Bora cha Shaaban Robert. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Zubeir, Zuwena Suleiman (2015) Etimolojia ya Majina ya Mahali ya Kaskazini Pemba Kuwa Utambulisho wa Utamaduni wa Wapemba. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

This list was generated on Thu Jul 25 19:54:47 2024 EAT.