Tofauti za Kimofonolojia baina ya Kipemba cha Kaskazini na cha Kusini.

Sharabil, Asha Bakari (2017) Tofauti za Kimofonolojia baina ya Kipemba cha Kaskazini na cha Kusini. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

[thumbnail of BI_ASHA_-_TASNIFU-23-01-2017.pdf]
Preview
PDF - Submitted Version
Download (779kB) | Preview

Abstract

Lengo kuu la utafiti huu lilikuwa kuchunguza tofauti za kimofofonolojia baina ya Kipemba cha Kaskazini na Kipemba cha Kusini ikiwa ni hatua mojawapo ya kuitafiti lahaja ya Kipemba . Data ya uwandani ya utafiti huu ilikusanywa kwa kutumia mbinu za dodoso, mahojiano na ushuhudiaji ambapo sampuli-kusudio na sampuli eneo zilitumika kwa ajili ya kuchagua watoa taarifa kwa vigezo vya umri na ukazi. Nadharia ya Isimu Historia na Linganishi imetumika katika kukusanya na kuchambua data ya utafiti huu. Nadharia hii imesaidia kubaini tofauti za kimofofonolojia baina ya Kipemba cha Kaskazini na cha Kusini. Katika kipengele cha kifonolojia ambacho kimechunguzwa, matokeo ya utafiti yanaonyesha kwamba kuna tofauti za kifonolojia zinazotokana na mpishano wa sauti, uchopekaji na udondoshaji wa sauti, ukaakaaishaji na matumizi ya mpumuo. Kwa upande wa tofauti za kimofolojia, nazo zimejibainisha katika viambishi awali vya ngeli za nomino na uhamaji wa ngeli. Pia, kuna tofauti katika maumbo ya kitenzi katika viambishi vya nafsi, njeo, miishio ya baadhi ya vitenzi,utangamano wa irabu na kauli ya usababishi. Pamoja na kubainisha kuwa kuna tofauti za kifonolojia na kimofolojia baina ya Kipemba cha Kaskazini na cha Kusini, utafiti huu haukutoa hitimisho la moja kwa moja. Badala yake, tunapendekeza uchunguzi zaidi ufanyike kuchunguza asili na chimbuko la Kipemba cha Kaskazini na cha Kusini.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 400 Language > 490 Other languages
Divisions: Faculty of Arts and Social Sciences > Department of Linguistics and Literary Studies
Depositing User: Mr Habibu Kazimzuri
Date Deposited: 16 Feb 2017 09:57
Last Modified: 23 May 2017 11:07
URI: http://repository.out.ac.tz/id/eprint/1533

Actions (login required)

View Item View Item