Kutathmini Nafasi ya Mwanamke katika Mashairi ya Kiswahili: Uchunguzi wa Mashairi ya Shaaban Robert na Mathias Mnyampala

Ali, Ali Edris (2014) Kutathmini Nafasi ya Mwanamke katika Mashairi ya Kiswahili: Uchunguzi wa Mashairi ya Shaaban Robert na Mathias Mnyampala. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

[thumbnail of ALI_EDRIS_ALI.pdf]
Preview
PDF
Download (364kB) | Preview

Abstract

Mada ya utafiti huu ni “Kutathmini Nafasi ya Mwanamke katika Mashairi ya Kiswahili: Uchunguzi wa Mashairi ya Shaaban Robert na Mathias Mnyampala.” Lengo kuu la utafiti huu lilikuwa ni kulinganisha nafasi ya mwanamke katika mashairi ya Shaaban Robert na Mathias Mnyampala ili kubaini falsafa yao juu ya mwanamke katika jamii. Madhumuni mahususi ya utafiti huu yalikuwa ni kulinganisha na kulinganua usawiri wa mwanamke katika mashairi ya Shaaban Robert na Mathias Mnyampala, kulinganisha na kulinganua matumizi ya lugha ya kisanaa inayotumiwa na Shaaban Robert na Mathias Mnyampala katika kusawiri nafasi ya mwanamke na kubainisha falsafa ya Shaaban Robert na Mathias Mnyampala juu ya nafasi waliyompa mwanamke katika mashairi yao. Nadharia ya Kifeministi ndiyo iliyotumika katika uchambuzi wa data za utafiti huu. Mbinu za usaili, hojaji na usomaji makini ndizo zilizotumika katika kukusanya data za utafiti. Matokeo ya utafiti yanaonesha kuwa mwanamke anasawiriwa kama chombo cha starehe kwa mwanaume, mwanamke ni kiumbe mpole na mnyenyekevu kwa mumewe, ni mama na mlezi katika jamii, mwanamke na suala la uaminifu na mwanamke na suala la umalaya na uasherati. Matumizi ya lugha ya tamathali za takriri, tashibiha, taswira na ishara ndizo zilizotumika kusawiri nafasi ya mwanamke katika mashairi yaliyotafitiwa. Falsafa yao juu ya mwanamke inasema, mwanamke ni kiumbe mwenye daraja ya juu katika malezi na ustawi wa jamii nzima na si familiya yake tu.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 400 Language > 490 Other languages
Divisions: Faculty of Arts and Social Sciences > Department of Linguistics and Literary Studies
Depositing User: Mr Habibu Kazimzuri
Date Deposited: 14 Jan 2016 12:35
Last Modified: 14 Jan 2016 12:35
URI: http://repository.out.ac.tz/id/eprint/534

Actions (login required)

View Item View Item