Muundo Wa Kirai Kitenzi Katika Lahaja Ya Kitumbatu

Haji, Mwajuma Nyange (2018) Muundo Wa Kirai Kitenzi Katika Lahaja Ya Kitumbatu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

[thumbnail of MWAJUMA  NYANGE  HAJI TASNIFU.pdf]
Preview
PDF - Submitted Version
Download (343kB) | Preview

Abstract

Utafiti huu unahusiana na muundo wa kirai kitenzi cha lahaja ya Kitumbatu ambao umefanyika katika kisiwa cha Tumbatu ambapo ndio eneo halisi la wazungumzaji wa lahaja hiyo. Lengo kuu la utafiti huu ni kuchunguza muundo wa virai vitenzi vya lahaja ya Kitumbatu. Malengo mahususi ya utafiti huu ni kuchunguza ni vipashio gani vinavyoandamana na kitenzi cha lahaja ya Kitumbatu, kuchunguza ni vipashio gani vinavyoandamana na kitenzi cha lahaja ya Kitumbatu na kuchunguza ni kwa vipi virai vitenzi vya Kitumbatu vinaunda sentensi za Kitumbatu pamoja na kubainisha uelekezi unavyojitokeza katika vitenzi vya lahaja ya Kitumbatu. Utafiti huu umehusisha watafitiwa wanawake na wanaume ambao ni watu wazima wenye umri wa miaka 70 na kuendelea, kati yao 13 ni wanawake na 12 ni wanaume ambao ni wakaazi wa Jongowe na Kichangani. Data za utafiti huu zilipatikana kutokana na hojaji zilizotayarishwa ambazo zilikuwa na maswali tafauti yaliyokuwa yanahusiana na virai vitenzi vya lahaja ya Kitumbatu ambapo watafitiwa walitakiwa kujibu maswali yote ili data sahihi ziweze kupatikana. Matokeo ya utafiti huu yanaonesha kuwa muundowa kirai kitenzi cha lahaja ya Kitumbatu unavipashio vinavyoandamana navyo, vipashio hivyo ni kama vile nomino, kitenzi kisaidizi, kijalizi tegemezi na sentensi, kihusishi na kielezi. Utafiti huu umependekeza kuwa ufanyike utafiti mwengine unaohusu sarufiya lahaja ya Kitumbatu kwa kuchunguza vipengele mbali mbali vya kiisimu. Aidha utafiti umependekeza kuwa ufanyike utafiti ambao utaangalia tafauti ya matumizi ya lahaja ya Kitumbatu kati ya wanaume na wanawake.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 400 Language > 490 Other languages
Divisions: Faculty of Arts and Social Sciences > Department of Linguistics and Literary Studies
Depositing User: Mr Habibu Kazimzuri
Date Deposited: 11 Oct 2018 08:21
Last Modified: 11 Oct 2018 08:21
URI: http://repository.out.ac.tz/id/eprint/2230

Actions (login required)

View Item View Item