Items where Division is "Department of Linguistics and Literary Studies" and Year is 2018

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | F | H | K | M | N | O | S
Number of items: 40.

A

Abdalla, Abdalla Juma (2018) Tofauti ya Rejista ya Makuli Wa Bandarini na Lugha Sanifu Ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdalla, Asha Rashid (2018) Kuchunguza Dhamira na Fani katika Nyimbo za Taarab Asilia: Mifano ya Nyimbo za Shakila Saidi Khamisi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdalla, Mila Salum (2018) Chimbuko la Lugha Tandawazi kutumika katika Kiswahili Sanifu na Athari zake kwa Jamii. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdallah, Salum (2018) Kutathmini Ufasihi Simulizi katika Uandishi wa Ebrahim Hussein: Mfano wa Mashetani, Jogoo Kijijini na Ngao ya Jadi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Adi, Aziza Masoud (2018) Upimaji wa Uelewa wa Matumizi ya Mofu Nafsi na Njeo za Kiswahili kwa Wanafunzi wa Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Ali Omar (2018) Kuchunguza Dhamira katika Riwaya ya Kiswahili: Mifano kutoka katika Siku ya Watenzi Wote. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Asha Ramadhan (2018) Matumizi ya Lugha ya Ishara Katika Nyimbo za Taarabu: Uchunguzi wa Nyimbo za Mohamed Ahmed Moh’d. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Maryam Rashid (2018) Athari za Utandawazi katika Lahaja ya Kipemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ambrose, Vedastus L. G. (2018) Mtazamo wa Jamii Juu ya Sera ya Elimu na Mafunzo 2014 Kuhusu Kutumia Kiswahili Kufundishia na Kujifunzia Elimu ya Juu katika Vyuo vya Kati. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ameir, Salma Abdalla (2018) Uchambuzi linganishi wa Kimakunduchi, Kitumbatu na Kiunguja Mjinikama Lahaja za Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Amrani, Safia Burhan (2018) Ulinganifu wa Kiisimu kati ya Kitumbatu cha utumbatuni na Kibumbwini Mkoa wa Kaskazini Unguja. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

F

Faki, Miza Hassan (2018) Matumizi ya Lugha Tandawazi katika Mitandao ya Kijamii, Changamoto katika Lugha ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Fakih, Ali Hemed (2018) Changamoto za Kutafsiri Riwaya: Mifano Kutoka Tafsiri ya Kiswahili ya Riwaya ya Robinson Crusoe. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

H

Haji, Ali Vuai (2018) Kutathimini Mbinu za Usawiri wa Wahusika katika Riwaya ya Dunia Uwanja wa Fujo na Asali Chungu: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Haji, Mwajuma Nyange (2018) Muundo Wa Kirai Kitenzi Katika Lahaja Ya Kitumbatu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hamad, Tarehe khamis (2018) Tofauti za Msamiati baina ya Kiswahili cha Micheweni na Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

K

Kalekwa, Leticia Bussungu (2018) Uchambuzi wa Kiisimujamii Katika Majina ya Koo za Kisukuma: Mfano Wilaya ya Misungwi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kanichi, Mary Nathaniel (2018) Uchanganuzi wa Kirai cha Kibantu – Mtazamo wa X-baa Mfano: Kutoka Kirai Nomino na Kirai Kitenzi cha Kinyakyusa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kibopile, Kissa (2018) Uchunguzi wa Rejesta ya Mazungumzo ya Askari Polisi Katika Lugha ya Kiswahili Jijini Mbeya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kyabalishanga, Farida Hassan (2018) Kuchunguza Sanaa na Dhima za Methali za Wahaya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

M

Malima, Christina Clement (2018) Kuchunguza Matumizi ya Misimu ya Mugha kwenye Mitandao ya Kijamii kwa Wazungumzaji wa Kiswahili Vyuoni Morogoro. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Masoud, Hemed Said (2018) Kutathmini Usawiri wa Mwanamke Katika Riwaya ya Mfadhili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Masoud, Rashid Sinani (2018) Tathmini ya Maanana Vigezo Vilivyotumika Kutoa Majina ya Utani kwa Jamii ya Wapemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Massoud, Safia Said (2018) Kutathmini Matumizi ya Mtindo na Dhamira katika Tamthiliya za Mashetani na Mashetani Wamerudi: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Massuod, Ismahan Abulkasim Essa (2018) Kuchunguza Nafasi ya Mwanamke katika Tamthiliya ya Alikiona. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mohamed, Sharifa Rashid (2018) Asili ya Majina ya Mahali na Dhima zake katika Jamii Kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mohammed, Aisha Ameir (2018) Mfumo Angami wa Kipemba na Athari zake katika Kuzuia Mawasiliano Fanisi kwa Wageni wa Lahaja hio. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mohammed, Khamis Issa (2018) Usawiri wa Mwanamme katika Riwaya ya Kiswahili: Joka La Mdimu na Watoto wa Mama Ntilie. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mohammed, Mwaka Mzee (2018) Majina ya wanyama, ndege na wadudu jinsi yanavyoakisiwa na majina ya mitaa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Moh’d, Bishara Nassor (2018) Kuchunguza Viambishi Njeo na Hali katika Lahaja ya Kitumbatu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mpangala,, Grace (2018) Athari za Lugha ya Kimakonde Katika Kujifunza Lugha ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Msabaha, Jumanne A. (2018) The Effect of Kiswahili on Teaching of English Pronunciation at Primary Schools: The Case of Songea Municipality. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Msangi, Emmanuel Oscar (2018) Kuchunguza Ubiblia Katika Tamthiliya za Emmanuel Mbogo. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

N

Nassor, Fatma Hamad (2018) Kuchungunguza Majina ya Watu Mashuhuri Yanavyochangia Kuibua Majina ya Mitaa kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

O

Othman, Zaina Omar (2018) Kuchunguza Fani na Dhamira ya Malezi ya Watoto katika Riwaya ya Kiswahili: Mfano Watoto wa Mama N’tilie. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

S

Saleh, Mwajuma Ali (2018) Changamoto za Kutafsiri Sentensi za Kiswahili Sanifu Zenye Utata kwenda Kiingereza. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Salim, Asha Khamis (2018) Mfumo Angami wa Kipemba na Athari zake katika Kuzuia Mawasiliano Fanisi kwa Wageni wa Lahaja hio. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Salum,, Hafsa Makame (2018) Ulinganishi na Tofauti za Kifonolojia Kati ya Lahaja ya Kimakunduchi na Kitumbatu. Masters thesis, The open University of Tanzania.

Sekile, Rose (2018) Kuchunguza Mabadiliko ya Tondozi za Wanyakyusa Katika Awamu za Kihistoria. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Skuni, Mwanaisha Mussa (2018) Kuchunguza jinsi Nahau za Kiswahili Sanifu Zinavyokwamisha Mawasiliano Fanisi kwa Wageni wa Lugha. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

This list was generated on Wed Sep 27 22:40:32 2023 EAT.