Items where Division is "Department of Linguistics and Literary Studies" and Year is 2017

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | A | B | F | G | H | I | J | K | L | M | R | S | T | Y | Z
Number of items: 41.

Ali, Jalghm Abuazoum Emhemmd (2017) Kuchunguza Dhamira katika Riwaya ya Kiu ya Mohamed Suleiman Mohamed. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Bavuai, Asha Iddi (2017) Muundo wa Kirai Nomino katika lahaja ya Kimakunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Fakih, Sharif Juma (2017) Kutathmini mabadiliko ya usawiri wa mwanamke katika riwaya ya Utengano na Kamwe si mbali tena: Utafiti linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Gwanko, Lucy Chakupewa (2017) Kutathimini Mbinu za Ufutuhi Katika Kuelimisha Jamii Kuhusu Janga la Ukimwi, katika tamthiliya ya Embe Dodo ushuhuda wa mifupa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Nassor, Fakih Mkubwa (2017) Kuchunguza sababu za upungufu wa istilahi za Kiswahili za kufundishia sayansi na teknolojia katika shule za msingi: Mfano wa kisiwani cha Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

A

Abourweeshah, Abdulhadi Mohamed Abdulhadi (2017) Kuchunguza Matumizi ya Mbinu za Kisanaa na Dhamira katika Tamthiliya ya Morani. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Abdulla Haji (2017) Tathmini ya matumizi ya Semi katika Mabango ya Biashara: Mifano kutoka Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Daud Moh’d (2017) Kuchunguza Maudhui ya Nyimbo za Kampeni za Uchaguzi Mkuu Zanzibar 2000-2010. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Sada Yusuf (2017) Etimolojia ya Majina ya Mahali ya Kaskazini Unguja na Jinsi Yanavyoakisi Utamaduni wa Watu wa Kaskazini Unguja. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Safinia Khamis (2017) Matumizi ya Lugha na Dhamira katika Tamthilia Teule za Mwandishi Emmanuel Mbogo. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Amanyisye, Kibungu Timothy (2017) Kuchunguza Dhima ya Nyimbo kwa Wafiwa Katika Jamii ya Wanyakyusa Wilaya ya Rungwe, Mkoa wa Mbeya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ame, Pandu Machano (2017) Athari za Kiisimu za Lahaja ya Kitumbatu katika Kiswahili Sanifu Kinachotumika katika Shule za Tumbatu Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

B

Bavuai, Asha Iddi (2017) Muundo wa Kirai Nomino katika lahaja ya Kimakunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Bundalla, Rukia Ramadhan (2017) Athari ya Kimakunduchi Katika Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

F

Fakih, Sharif Juma (2017) Kutathmini Mabadiliko ya Usawiri wa Mwanamke Katika Riwaya ya Utengano na Kamwe si Mbali tena: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Felician, Timanywa (2017) Kuchunguza Ujinsia na Matumizi ya Lugha katika Methali za Wakurya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Fides, Cyprian (2017) Kutathmini Matumizi ya Lugha na Dhamira Katika Tamthiliya za Kinjeketile na Nyerere na Safari ya Kanaani: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

G

Ghaithuu, Salim Suleiman (2017) Tofauti za Msamiati katika Muktadha Mbali Mbali wa Lahaja ya Kipemba na Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Gwanko, Lucy Chakupewa (2017) Kutathimini Mbinu za Ufutuhi Katika Kuelimisha Jamii Kuhusu Janga la Ukimwi,Katika Tamthiliya ya Embe Dodo Ushuhuda wa Mifupa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

H

Haji, Zainab Ramadhan (2017) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo Bembelezi za Watoto Katika Lahaja ya Kimakunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hamad,, Othman Suleiman (2017) Kuchunguza Mabadiliko ya Kasida Visiwani Zanzibar Baada ya Mapinduzi na Wakati wa Soko Huria. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hassan, Halima Ali (2017) Kuchunguza Fasihi ya Majina ya Mitaa Mjini Unguja. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

I

Isaac, Sinna Mgambi (2017) kutathmini nafasi ya mwanamke na matumizi ya lugha katika tamthiliya za Kwenye Ukingo wa Thim na Wangari Maathai: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

J

Johanes, Japhet (2017) The Influence of Code-Switching and Code-Mixing on Learning English Language in Secondary Schools: The Case of Rombo District. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Juma, Mohammed Soud (2017) Kuchunguza Matumizi ya Lugha Katika Riwaya ya Kichwamaji na Vuta N’kuvute : Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

K

Kassim,, Shaaban Juma (2017) Athari ya Kubadili Msimbo katika Mawasiliano. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Khamis, Saumu Juma (2017) Uchunguzi wa Ukahaba katika Riwaya ya Kiswahili: Mifano katika Vuta N’kuvute na Tata za Asumini. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

L

Luziga, Ndijenyene Braisony (2017) Tathmini ya Mitaala ya Kiswahili kwa Shule za Sekondari Nchini Tanzania Imuandaavyo Mwanafunzi Kumudu Somo la Isimu Chuo Kikuu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

M

Magesa, January Peter Nyawema , (2017) Ulinganishi Changanuzi wa Mofu Njeo za Kikara na Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Masasa, Joseph Ismail (2017) Kuchunguza Athari ya Lugha ya Kijita katika Kujifunza Lugha ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mbarouk,, Issa Khamis (2017) Kuchunguza Tamathali za Semi katika Kuibua Dhamira katika Riwaya ya Mbali na Nyumbani. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mlambia, Anna Michael (2017) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Asili za Watoto za Wahehe. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Moh'd, Miza Omar (2017) Ulinganishi wa Tabia za Wahusika Wakuu na Dhamira Katika Riwaya za Kusadikika na Utengano. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mwakila, Neema Uswege (2017) Kuchunguza Taswira ya Mwanamke katika Ngano za Jamii ya Wanyamwezi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

R

Rajab, Wema Twaha (2017) Tathmini ya Mabadiliko ya Maana ya Msamiatiwa Kiswahili Katika Muktadha wa Kisiasa: Mifano Kutoka Katika Hotuba za Kampeni Uchaguzi 2015. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Rashid, Moza Omar (2017) Michakato na Mbinu Zilizotumika Katika Uundaji wa Majina ya Mitaa Katika Wilaya ya Mjini Unguja. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

S

Saro, Stanley Julius (2017) Kuchunguza Usawiri wa Mwanamke katika Riwaya: Mfano wa Riwaya ya Utengano. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Sharabil, Asha Bakari (2017) Tofauti za Kimofonolojia baina ya Kipemba cha Kaskazini na cha Kusini. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

T

Tendwa, John Augustino (2017) Kuchunguza Mchomozo Katika Fasihi ya Kiswahili: Utafiti Linganishi wa Ushairi Katika Diwani ya Ustadhi Andanenga. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Y

Yussuf, Maua Ame (2017) Kuchunguza Matumizi ya Tafsida Katika Lahaja ya Kipemba: Uchunguzi wa Mazungumzo. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Z

Zahor,, Fatmah Twalib (2017) Kuchunguza Dhamira ya Mapenzi na Fani Katika Kitabu cha Mapenzi Bora cha Shaaban Robert. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

This list was generated on Thu Oct 6 01:51:22 2022 EAT.