Items where Division is "Department of Linguistics and Literary Studies" and Year is 2019

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | F | G | H | I | J | K | L | M | O | S | Y
Number of items: 27.

A

Abdallah, Zuhura Ali (2019) Kuchunguza Uhalisiajabu na Dhamira katika riwaya za Kusadikika na Adili na Nduguze. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdulla, Juma Hamad (2019) Kuchunguza Usihiri katika Ngano za Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abel, Asimwe (2019) Kuchunguza Athari za Kifonolojia za Lugha ya Kihaya Katika Kujifunza Lugha ya Kiswahili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Aisha Mohamed (2019) Kuchunguza Dhamira ya Mapenzi katika Riwaya ya Kamwe si Mbali Tena”. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

B

Bunzali, Ndalahwa (2019) Upimaji Kiwango cha Uelewa wa Mofimu za Uambishaji na Unyambulishaji wa Kiswahili Sanifu kwa Wanafunzi wa Sekondari Tanzania. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

C

Chum, Zubeida Moh’d (2019) Athari ya Kiswahili Sanifu Katika Msamiati wa Lahaja Ya Kimakunduchi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

F

Felician, Frederick (2019) Makosa ya Kifonolojia Yanayofanywa na Wazungumzaji wa Kihaya Wanaojifunza Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

G

Gekondo, Janeth Maheri (2019) Athari za Kikurya Katika Ujifunzaji wa Kiswahili Sanifu Miongoni mwa Wakurya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

H

Haji, Amina Makame (2019) Maana za kimuktadha zilizojitokeza katika semi zilizoandikwa katika majina ya kanga. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Haji, Maulid Khatib (2019) Kuchunguza Mtindo katika riwaya za Kichwamaji na Kuli: Utafiti linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hamza, Bimkubwa Abdulla (2019) Mchango wa Mazingira ya Kimaumbile katika Kuibua Majina ya Mahali Kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

I

Ismail, Fatma Hassan (2019) Kuchunguza Mtindo na Dhamira katika Tamthiliya ya Mondlane na Samora. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

J

Jeremiah,, Lucas (2019) Uchanganuzi wa Kishazi Tegemezi cha Kisukuma: Mtazamo wa X-Baa”,. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Joseph, Paul (2019) Verification of Swahili-English Novel Translation Problems: A Case of Ben Mtobwa’s Dar es Salaam By Night. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

K

Kitto, John Isaack Batholomayo (2019) Kuchunguza wa Siasa na Itikadi Katika Tamthiliya ya Nyota ya Tom Mboya. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kombo,, Ali (2019) Kuchunguza Dhamira katika nyimbo za Harusi Kisiwani Unguja: Mifano kutoka Nyimbo Teule. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kuteya, Juma Mohamed (2019) Upimaji wa ufahamu wa kiswahili kama lugha ya kufundishia shule za msingi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

L

Lenjima, Jemima (2019) Kuchunguza Maana ya Majina Asilia ya Watu Katika Jamii ya Wajita Mkoani Mara Nchini Tanzania. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

M

Mahimbo, Clotilda William (2019) Athari za lugha nyingine kwenye mizizi ya maneno ya lugha ya Kisambaa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mangi, Joyce Elia (2019) Athari za Lugha ya Kinyaturu katika Ujifunzaji wa Kiswahili kama Lugha ya Pili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Masanja, Njana Tegisi (2019) Uchunguzi wa Kisemantiki wa Majina ya Asili Katika Koo za Ginantuzu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Moh`d, Fatma Rashid (2019) Kuchunguza Dhamira za Mapenzi na Usaliti katika Riwaya ya Mfadhili. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mugolozi, Caroline Nimehi (2019) Challenges affecting performance of literature in English in Tanzania ordinary level secondary schools: A case of Tabora Municipality. Masters thesis, Department of Policy Planning and Administration.

O

Omar, Maryam Ali (2019) Kuchunguza Mbinu za Kikorasi katika Tamthiliya ya Sadaka ya John Okello na Mondlane na Samora: Utafiti linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

S

Said, Rahma Mohammed (2019) Kuchunguza Uhalisiajabu katika Riwaya ya Mzimu wa Watu wa Kale. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Suleiman, Asha Khalfan (2019) Kuchunguza Dhamira ya Ukombozi katika Riwaya ya Kusadikika na Vuta N’kuvute: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Y

Yonazi, Elihaki (2019) Kuchunguza Usanaa wa Lugha katika Kujenga Dhima za Nyimbo za Harusi Katika Jamii ya Waasu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

This list was generated on Thu Jul 25 19:10:35 2024 EAT.