Items where Division is "Department of Linguistics and Literary Studies" and Year is 2013

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | A | K | M | S | Y
Number of items: 18.

Ababaker, Emad Ahmed (2013) Maendeleo ya lugha ya Kiswahili na Athari zake kwa Jamii ya Kiaarabu: Mtazamo wa Kilughawiya Jamii. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

El-Jetlawiy, Hamza Mansour Khalifa (2013) Kufanana na Kutafautiana kwa Maudhui na Fani kati ya Methali za Kitanzania na za Kilibya: Utafiti Linganishi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kabeja, Fortunata Moses (2013) Dhima ya Ufutuhi Katika Riwaya za Shaabani Robert. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Mtesigwa, Grace Kidyagilla (2013) Kuchunguza Matumizi ya Methali katika Jamii ya Wanyiramba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Omar, Haji Maulid (2013) Nafasi ya hadithi Simulizi katika kufunza Maadili mema shule za sekondari, Visiwani Zanzibar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Rashid, Hadija Utukulu (2013) Mafunzo ya Nyimbo za jando na unyago kwa Jamii ya Wahiyao wa Masasi, Tarafa ya Lulindi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Suwed, Ahmad Abdalla (2013) Usawiri wa Ujinsia Katika Filamu: Uchunguzi wa Matumzi ya Lugha Katika Filamu za Steven Kanumba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Taher , Mohammed Amhamed Mohammed Ali (2013) Tofauti ya Viambishi Kanushi Kati ya Kiswahili na Kiarabu. Masters thesis, The Open University Of Tanzania.

A

Ali, Abdolha Mansour (2013) Kuchunguza Vipengele vya fani katika Mashairi ya Kiswahili: Ulinganishi na ulinganuzi wa Mashairi ya Euphrase Kezilahabi na Haji Gora Haji. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

K

Khalifa, Ambarak Ibrahim Salehe (2013) Usawiri wa masuala ya Kijinsia katika Lugha ya mashairi: Mifano kutoka Mashairi ya Bongo Fleva. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kisanji, Joachim Aloyce Ndamba (2013) Kufuwawa kwa Miiko na Kupotoka kwa Maadili Uchunguzi Kifani wa Jamii ya Wabungu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Kutamika, Silau Gervas (2013) Kutathmini nyimbo katika kukuza na kuimarisha malezi,mfano wa kabila la Wakaguru. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

M

Makame , Ahmed Ali (2013) Kuchunguza Jinsi Methali za Kiswahili Zinavyosawiri Suala la Mapenzi na Ndoa Visiwani Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Massoud, Salem Mahmoud Abdulhadi (2013) Maudhui na Fani Katika Tamthilia za Kiswahili: Utafiti Linganishi wa Tamthilia za Mashetani na Kivuli Kinaishi. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

S

Saleh, Saleh Abdelsalam Mohammed (2013) Athari za Kiisimu za Lahaja ya Kimakunduchi katika Kiswahili Sanifu Kinachotumika Shuleni Makunduchi Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Salem, Badredden Mohamed (2013) Usawiri wa Jinsia Katika Lugha ya Mashairi: Mifano kutoka Mashairi ya Shaaban Robert. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Y

Yoradi, Sikombe Yizukanji (2013) Lugha ya Kiswahili katika Kufundishia na Kujifunzia Elimu Shule za Sekondari. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Yunus, Mohamed Khalfan (2013) Masuala ya Kisiasa Katika Ushairi wa Kandoro: Mifano Kutoka Katika Mashairi Yake. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

This list was generated on Thu Oct 6 20:43:05 2022 EAT.