Items where Division is "Department of Linguistics and Literary Studies" and Year is 2016

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | A | J | K | M | N | S | W
Number of items: 22.

Abdalla, Saleh Ali (2016) Changamoto za Kutumia Istilahi Mbili kwa Dhana Moja Katika Kufundisha Isimu na Fasihi Shule za Sekondari: Mfano Kutoka Mkoa wa Kusini Pemba, Tanzania. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Adi, Mwanaidi Masoud (2016) Uchambuzi wa Viangama Tamati Katika Lahaja ya Kitumbatu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Anusa, Anaphy Chiumbo (2016) Maana za Majina ya Watu katika Jamii ya Wayao. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Bwanga, Mwanamvua Mfamau (2016) Usawiri wa Mama wa Kambo Ndani ya Ngano za Kiswahili za Zanzibar katika Kipengele cha Malezi. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Hassan, Hafsa Sadra (2016) Ujidhihirishaji wa Mofu Nafsi na Njeo Katika Kiswahili: Utafiti Linganishi wa Lahaja ya Kipemba na Kiswahili Sanifu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Rashid, Halima Saleh (2016) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Ngoma ya Kibati Mkowa wa Kusini Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

khamis, Wahida Ameir (2016) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo za Siti Bint Saad. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

khamis, Wahida Ameir (2016) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo za Siti Bint Saad. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

A

Abdulla, Halima Salim (2016) Viambishi njeo katika vitenzi vya lahaja ya Kipemba : Uchanganuzi wa kimofofonolojia kuonesha muundo ndani na muundo nje. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Abdulla, Layla Msabah (2016) Athari za Itikadi katika Nyimbo za Harusi za Kizanzibari. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Moh’d Haji (2016) Maana za Majina ya Watu wa Pemba Katika Lugha ya Kiswahili: Uchunguzi Kifani. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Ali, Mussa Yussuf (2016) Kuchunguza Dhamira za Nyimbo za Uganga Katika Jamii za Waswahili Wilaya ya Mkoani Kusini Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Angela , Ghati Sylvester (2016) Kuchunguza Dhima ya Methali za Jamii ya Wasimbiti wa Rorya Mkoani Mara. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

J

Juma, Nassor Hamad (2016) Kuchunguza fani na dhamira katika semi zilizoandikwa katika vyombo vya safari vya Baharini Kisiwani Pemba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

K

Kimambo, Antonio J. (2016) Investigation into the Integration of Intercultural Communication Competence in the Teaching of English Language: A Case Study of Centre for Foreign Relations in Dar es Salaam, Tanzania. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, The Open University of Tanzania.

Kimaro, Florian August (2016) Kuchunguza Taswira ya Mwanamke na Mbinu za Kifani katika Mashairi: Mfano wa Diwani ya Midulu. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

M

Mahonge, Felista Richard (2016) The Representation of Masculinity in Euphrase Kezilahabi’s : A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of Degree of Doctor of Philosophy in Literature. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Moi University.

Mohamed, Fatma Ali (2016) Kutathmini Mila na Desturi za Mwanamke wa Visiwani katika Tenzi za Howani na Mwana Kukuwa. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

N

Nassor,, Riziki Omar (2016) Mchango wa Nyimbo za Michezo ya Watoto Katika Kukuza Maadili ya Jamii ya Wapemba,. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

S

Silavwe, Martha Isaack (2016) Mtindo katika Riwaya ya Marimba ya Majaliwa ya Edwin Semzaba. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

Sylvester, Angela Ghati (2016) Kuchunguza Dhima ya Methali za Jamii ya Wasimbiti wa Rorya Mkoani Mara. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

W

Waziri, Mwaka Mwinyi (2016) Kuchunguza Dhima za Nyimbo za Singo Katika Kijiji cha Uzini Zanzibar. Masters thesis, The Open University of Tanzania.

This list was generated on Thu Oct 6 19:18:30 2022 EAT.